ADMINISTRASJON

 John Henrik Larsen
Salg & Markedleder
+47 47893979
 jhl@imo-offshore.no


Lasse Gravdal
Driftsleder
+47 99012312
Lg@imo-offshore.no


Bjørn Løberg
Avdeling Stavanger
+47 92219793
bl@imo-offshore.no


Camilla Hidalgo Lie
Koordinator
+47 48863631
chl@imo-offshore.no


 Bjarne Bjørnevik
koordinator
+47 99520827
 BB@imo-offshore.no


 Mari Strøm Larsen
koordinator
+47 47485433
 Msl@imo-offshore.no