AVDELINGER John Henrik Larsen
Salg & Markedleder
+47 47893979
 jhl@imo-offshore.no


 Lasse Gravdal
Driftsleder

+47 99012312
 Lg@imo-offshore.no


 Bjarne Bjørnevik
koordinator
+47 99520827
 BB@imo-offshore.no


 Mari Strøm Larsen
koordinator
+47 47485433
 Msl@imo-offshore.no