ADMINISTRASJON
Arild Angelskår
Daglig leder ( ikke aktiv )
+47
@imo-offshore.no


Mari Strøm Larsen
Driftsleder
+47 47485433
msl@imo-offshore.no


Bjørn Løberg
Konstituert daglig leder
+47 92219793
bl@imo-offshore.no


Camilla Hidalgo Lie
Bemannings Koordinator
+47 48863631
chl@imo-offshore.no


 Janita Alte Nikolaisen
Bemannings koordinator
+47 93866112
 jn@imo-offshore.no


 Ine Handeland
Bemannings koordinator

+47 40870103
 ih@imo-offshore.no