ADMINISTRASJON


Mari Strøm Larsen
Driftsleder
+47 47485433
msl@imo-offshore.no


Bjørn Løberg
Daglig leder
+47 92219793
bl@imo-offshore.no


Camilla Hidalgo Lie
Bemannings Koordinator
+47 48863631
chl@imo-offshore.no


 Ine Handeland
Administrasjons koordinator

+47 40870103
 ih@imo-offshore.no

Arild Angelskår
( ikke aktiv )